شرکت اورین آلومینیوم تجارت

Home / Catalog

لیست کاتالوگ ها

  دستگاههای رومیزی
ردیف نام دانلود کاتالوگ
1دستگاه مولیون
2دستگاه کپی فرز
3دستگاه
  دستگاههای اتومات
ردیف نام دانلود کاتالوگ
4پانچ اتوماتیک
5کپی فرز سه کاره
6دو سر برش
7برش تکسر
  یراق آلات AATi
ردیف نام دانلود کاتالوگ
8AATi
  پروفیل پلی آمید
ردیف نام دانلود کاتالوگ
9Nurlu Makina
10پلی آمید
  یراق آلات Ragni
ردیف نام دانلود کاتالوگ
11Ragni
  یراق آلات UPVC
ردیف نام دانلود کاتالوگ
12window-door-accessories
13mullion-tie-connectors
14tilt-turn-systems
15tilt-slide-systems
16strikers
17side-hung-turn-only-systems
18multi-point-door-locks
19mortise-door-locks
20hinges
21french-casement
22یراق ست دو حالته T.T.S
23window-door-handle
  یراق آلات AATi
ردیف نام دانلود کاتالوگ
24کاتالوگ AA ally
25کاتالوگ AATi 2014
  یراق آلات Fapim
ردیف نام دانلود کاتالوگ
26ست دو حالته 110 کیلویی فاپیم ایتالیا
27Fapim
28ست دوحالته لولا مخفی 180 کیلویی فاپیم ایتالیا
29دستگیره تک زبانه دسته بلند (طرح لیفت) فاپیم ایتالی
30دستگیره پایه مخفی با مکانیزم فاپیم ایتالیا
31قفل انگشتی ساده و قفلدار فاپیم ایتالیا
32Fapim Catalogue

  • #یراق_فاپیم #یراق_ایتالیا #یراق_درب_پنجره_آلومینیوم #فاپیم_ایتالیا #یراق_دوحالته_فاپیم #یراق_فاپیم #یراق_ایتالیا #یراق_درب_پنجره_آلومینیوم #فاپیم_ایتالیا #یراق_دوحالته_فاپیم #یراق_فاپیم #یراق_ایتالیا #یراق_درب_پنجره_آلومینیوم #فاپیم_ایتالیا #یراق_دوحالته_فاپیم
  • #دوحالته #یراق_درب_آلومینیوم #پروفیل_آلومینیوم #یراق_لیفت_اند_اسلاید #یراق_فاپیم #یراق_فپیم #یراق_fapim #دوحالته #یراق_درب_آلومینیوم #پروفیل_آلومینیوم #یراق_لیفت_اند_اسلاید #یراق_فاپیم #یراق_فپیم #یراق_fapim