محصولات

Home / Products

برای مشاهده محصولات روی گروه های زیر کلیک نمایید


  • برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

دستگیره تک زبانه قفلدار پنجره فاپیم ایتالیا

Gea - 0531B 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

دستگیره درب فاپیم ایتالیا

Hera - 20411 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

لولا دو تکه پنجره فاپیم ایتالیا

Blitz - 9730 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

لولا کاردی 40 و 50 و 60 و 70 سانتی فاپیم ایتالیا

Arm - 3250F 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

دستگیره کرتین وال (دسته کج) فاپیم ایتالیا

Nefer - 0770AD 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

دستگیره تک زبانه پنجره فاپیم ایتالیا

Gea - 0530BI 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

لولا دو تکه درب فاپیم ایتالیا

Venice Baby - 5603 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

ست دو حالته 110 کیلویی فاپیم ایتالیا

(Galicube - (1330AF) , (1330BF 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

Fapim

 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

ست دوحالته لولا مخفی 180 کیلویی فاپیم ایتالیا

 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

دستگیره تک زبانه دسته بلند (طرح لیفت) فاپیم ایتالی

 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

دستگیره پایه مخفی با مکانیزم فاپیم ایتالیا

 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

قفل انگشتی ساده و قفلدار فاپیم ایتالیا

 
برای دیدن یراق فاپیم ( Fapim ) کلیک کنید

Fapim Catalogue