مجتمع مسکونی

 • پروژه مجتمع مسکونی

  با توجه به گسترش سازه های بلند در جهان نیاز به ملزومات و یراق آلات با کیفیت بیشتر شده است. شرکت فاپیم با داشتن بالاترین کیفیت و داشتن کنترل کیفی از بزرگترین و معتبرترین لابراتوارهای اروپا و آمریکا اطمینان خاطر را برای سازنده های بزرگ فراهم کرده است. وگارانتی کالاها گام بزرگی در صنعت اکسسوری […]

 • پروژه آسمان خراش

  با توجه به گسترش سازه های بلند در جهان نیاز به ملزومات و یراق آلات با کیفیت بیشتر شده است. شرکت فاپیم با داشتن بالاترین کیفیت و داشتن کنترل کیفی از بزرگترین و معتبرترین لابراتوارهای اروپا و آمریکا اطمینان خاطر را برای سازنده های بزرگ فراهم کرده است. وگارانتی کالاها گام بزرگی در صنعت اکسسوری […]

 • پروژه هتل ها

  با توجه به گسترش سازه های بلند در جهان نیاز به ملزومات و یراق آلات با کیفیت بیشتر شده است. شرکت فاپیم با داشتن بالاترین کیفیت و داشتن کنترل کیفی از بزرگترین و معتبرترین لابراتوارهای اروپا و آمریکا اطمینان خاطر را برای سازنده های بزرگ فراهم کرده است. وگارانتی کالاها گام بزرگی در صنعت اکسسوری […]

 • پروژه مجتمع تجاری

  با توجه به گسترش سازه های بلند در جهان نیاز به ملزومات و یراق آلات با کیفیت بیشتر شده است. شرکت فاپیم با داشتن بالاترین کیفیت و داشتن کنترل کیفی از بزرگترین و معتبرترین لابراتوارهای اروپا و آمریکا اطمینان خاطر را برای سازنده های بزرگ فراهم کرده است. وگارانتی کالاها گام بزرگی در صنعت اکسسوری […]

 • پروژه اداره جات

  با توجه به گسترش سازه های بلند در جهان نیاز به ملزومات و یراق آلات با کیفیت بیشتر شده است. شرکت فاپیم با داشتن بالاترین کیفیت و داشتن کنترل کیفی از بزرگترین و معتبرترین لابراتوارهای اروپا و آمریکا اطمینان خاطر را برای سازنده های بزرگ فراهم کرده است. وگارانتی کالاها گام بزرگی در صنعت اکسسوری […]